Gai-zerrendako puntu guztiak onartu dira Bilbao Basketen Akziodunen Batzar Nagusian

Bilbao Basketek 2021eko Akziodunen Batzar Nagusia egin du Gran Bilbao Hotelaren instalazioetan. Bertan, aurreko denboraldiko kudeaketako puntu garrantzitsuenak azaldu dira, guztira 46.779 ordezkari izan baitira (guztizkoaren % 52.67).

Batzar horretan 20/21 denboraldiko kontuak eta 21/22 denboraldirako aurrekontuak aurkeztu dira. Joan den ekitaldian 220.000 €inguruko galerekin itxi zen, nahiz eta Asier Guezuraga sailburuak, Kontseiluko idazkari gisa, egungo egoera duela bi denboraldi zegoena baino askoz hobea dela zehaztu duen. Une oro, abonatuei eskerrak eman zitzaizkien, zailtasunak zailtasun eta partidak publikoari itxi arren, klubarengan zuten konfiantza % 70ean berritu baitzuten.

21/22 denboraldirako, zuhurtasunean oinarritutako aurrekontu bat aurkeztu da, 3.400.000 euro aurreikusten dituena diru-sarreretan eta 327.683 euroko zirkulatzaile positibo bat, CSDren diru-laguntza berria kontabilizatzen duena. Era berean, aukera baliatu da sinatu berri den ogasunarekiko ordainketa-egutegia aurkezteko, aurretik sinatutakoa baino atseginagoa dena, eta erakunde horri eskerrak eman zaizkio, egungo testuinguru konplikatua dela eta.

Kontseiluak covid-aren ondoriozko zailtasunak azpimarratu ditu, 600.000 euro inguru sartzea eragotzi baitute, eta horrek ikasturte hau 300.000 eta 400.000 euro arteko superabitarekin ixtea esan nahiko luke, Pablo Allende kontseilariak azaldu duenez.

GAI-ZERRENDA

Lehenengoa. – Kontseilarien izendapena: Oscar Zabala Herrero jauna kontseilari berrautatzea.

Bertaratutako eta ordezkatutako botoen % 99,9rekin onartua

Bigarrena. – Administrazio Kontseiluak klubaren egungo egoerari buruzko informazioa ematea.

Hirugarrena. – 2021eko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiari dagozkion urteko kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.

Onartutakoa, bertaratutako eta ordezkatutako botoen % 99,92rekin

Laugarrena. – 2021eko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiari dagokion gizarte-kudeaketa aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.

Bertaratutako eta ordezkatutako botoen % 99,94 gaindituta

Bosgarrena. – 2021/2022 denboraldirako urteko aurrekontua aztertu eta, hala badagokio, onartzea. Bertaratutako eta ordezkatutako botoen % 99,99 gaindituta.

Seigarrena. – Hartutako erabakiak formalizatzeko eta betearazteko ahalmenak eskuordetzea.

Aho batez onartua